NorZymeDs første åpne seminar 2013

"NorZymeD: Innovativ enzymteknologi for norsk bioøkonomi" fant sted i Oslo 22. august 2013. 

NorZymeDs første åpne seminar 2013

Oppsummering og kopi avpresnetasjoner som ble gitt finner du her

Møteinvitasjon finnes her. 

Published 6. May 2014 - 10:16 - Updated 23. May 2017 - 19:29