Brukerstyrt enzymforskning – en ny gullgruve?

Den norske skogen vokser raskere enn hva skogeierne klarer å ta ut som konvensjonelle råstoffer til industrien. De norske marine næringene produserer store mengder fiskeavskjær som kan være verdifulle råstoffer i andre sammenhenger. Derfor samarbeider industrien og forskningen om å finne nye produkter og nye måter å anvende disse "grønne" og "blå" ressursene.

Noen av de største mulighetene ligger i den unike kjemiske sammensetningen i disse råstoffene. Dersom industrien klarer å følge opp forskernes spenstige visjoner om å utvikle nye og overraskende produkter fra noe så tilsynelatende verdiløst som fiskeslo og flis og kapp, kan de sitte på en ny gullgruve.

Nøkkelen til denne gullgruven er nye enzymer. Enzymene er katalysatorer som bidrar til å bryte ned kompliserte kjemiske forbindelser til enkle sukkerarter og proteiner.

NorZymeD er et flaggskip for norsk enzymforskning, med et budsjett over fem år på 55 millioner kroner. 40 millioner av dette finansieres av BIOTEK2021. Eijsink berømmer Forskningsrådet for at de støtter langsiktigheten og risikoen i prosjektet.

https://www.forskningsradet.no/prognett-biotek2021/Nyheter/Brukerstyrt_enzymforskning__en_ny_gullgruve/1254007997568&lang=no

Published 17. December 2017 - 12:57 - Updated 17. December 2017 - 12:57