Bioøkonomi

Enkel tilgang til enorme mengder fossile råstoffer har gitt grunnlag for en kraftig velstandsvekst, ved at vi har fått billig energi som har muliggjort blant annet industriell produksjon av forbruksvarer, flyreiser til eksotiske feriemål, biltrafikk og industriell matproduksjon. Men forbrenning av fossile råstoffer forurenser og bidrar til klimaendringene som truer verdens fremtidige velferd.

Bioøkonomien er annerledes enn den fossile økonomien. Bioøkonomi er basert på bruk av fornybare råstoffer for å produsere maten, godene og energien vi trenger. Dette betyr at råstoffet man bruker ikke er olje, kull og gass, men biomasse fra planter eller mikroorganismer, som produseres i naturen eller gjennom landbruk, havbruk og skogbruk. Utgangspunktet for all produksjon av biomasse er fotosyntesen, som gir oss blant annet planter, trær, gress, landbruksvekster, tang og tare. Denne biomassen kan omdannes til mat, fôr, energi, drivstoff, materialer og kjemikalier. For eksempel kan produkter av plast, som i dag primært produseres fra fossile kilder, erstattes med plast fra biomasse, såkalt bioplast. Overgangen fra en fossil økonomi til en bioøkonomi er en sentral del av det såkalte «det grønne skiftet».

Les mer her

Teksten er laget i samarbeid med Vincent Eijsink og Lasse Fredriksen ved NMBU. 

Published 2. June 2017 - 8:40 - Updated 2. June 2017 - 8:46