NorZymeD tredje åpne seminar 2015

Tid; 27.august 2015    Sted; Thon Hotel Opera, Oslo

 Program  

Regjeringens arbeid med en bioøkonomistrategi; se link

Påmelding til Heidi Rudi; heidi.rudi@nmbu.no

Facebook arrangement her

Presentasjoner:

Vincent Eijsink, Prosjektleder NorZymeD, Professor, NMBU; Velkommen til møtet

Ole Jørgen Marvik, Spesialrådgiver, Innovasjon Norge, styreleder NorZymeD; Bioteknologi som drivkraft i bioøkonomien

Ove Trellevik, Medlem av Næringskomiteen, Stortinget;  Hvor vi er, og hvor vi skal med bioøkonomien

Thomas Malla, Spesialrådgiver, Nærings-og fiskeridepartementet; Regjeringens arbeid med en bioøkonomistrategi

Marie Dahlstrøm, Forsker, Borregaard;  From the laboratory to the factory - when enzymes become business

Inger Lin Uttakleiv Ræder, Forsker, UiT; From chitin to high-value monosaccharides

 

NorZymeD tredje åpne seminar 2015

Published 4. February 2015 - 21:21 - Updated 4. September 2015 - 9:12