Den nye bio-økonomien -fra grunnforskning til industriell næring

Verden trenger bedre og smartere produkter som samtidig gir mindre avfall og forurensning. Her gir bioteknologien oss store muligheter. Biprodukter fra akvakultur, skogdrift og andre næringer kan bli til mat, fôr, biodrivstoff, biogass, plast, medisiner, kjemikaler og en rekke andre produkter med høy nytteverdi.

Norge har et aktivt miljø innen bioraffinering, både i akademia og næring. Vi har invitert representanter fra noen av de viktigste miljøene; UMB og Borregaard. 
Begge aktørene inngår i NorZymeD, som er ett av fem prosjekter som ble tildelt midler fra Norges Forskningsråd gjennom BIOTEK2021-programmet i fjor.

Møtet er et samarbeid med Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi.

Påmelding

Møteleder: Lise Rødsten

Program:

17.30- 1800 Registrering

18:00 Tekna Biotek ønsker velkommen til møtet v/ møteleder 18.05 Innledning v/ Ernst Kloostermann, Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

18:15 Enzymteknologi for bedre utnyttelse av biomasse v/ Professor Vincent Eijsink, UMB

18:50 Bioraffinering på Borregaard v/ Dr. Martin Lersch, gruppeleder Borregaard

19:25 Pause

19:35 Møt en bioteknolog v/Tekna Biotek Camilla Haglerød og Lina Cekaite

20:00 Mingling med servering

Velkommen til en hyggelig kveld med Tekna Biotek på Litteraturhuset

Les mer her

Published 31. October 2016 - 17:33 - Updated 23. May 2017 - 19:28