Heidi Rudi

Jeg jobber med studieveiledning for KBM og prosjektadministrasjon for Vincent Eijsink sin forskningsgruppe (PEP). Prosjekter; NorZymeD (ferdig 2017) og OXYMOD (2017-2022)

  • Senior Adviser
Picture of Heidi Rudi
  • Studieveiledning
  • Forskningsadministrasjon
  • Forskningsformidling
  • Cristin superbruker KBM