NorZymeD

Enzymer
Innovative enzyme technology for the Norwegian bioeconomy

News / events

NMBU

NorZymeD Avslutningsmøte

NorZymeD, et av de store, næringsrelevante forskerprosjektene i BIOTEK2021, 18.oktober 2018 i Vitenparken, Campus Ås

NorZymeD har vært et flaggskip for norsk enzymforskning, med et budsjett på 55 millioner kroner over fem år. 40 millioner av dette finansiert av BIOTEK2021. I prosjektet NorZymeD har man jobbet med å finne effektive enzymer for både landbasert og marin sektor. Biokatalyse brukes i økende grad av industriaktører, og det er stadig behov for flere og bedre enzymer.

Program HER.

Påmelding

Fra årsseminaret i prosjektet NorZymeD i august 2017. Med fra venstre Antoine Mialon, MetGen; Gro Bjerga, Uni Research; Kjartan Sandnes, Biomega; Charlotte Blom, Novozymes og Hans Kleivdal, Uni Research.

Vi bygger norsk bioteknologi med enzym-satsingen

Samarbeidet med marin industri i storprosjektet NorZymeD begynner for alvor å gi resultater. 

Gro Bjerga og kolleger i Uni Research og ved IRIS lager også teknologi som muliggjør storskala enzymproduksjon. Vi går inn i en spennende fase nå. Biomega skal være med å teste de nye enzymene, og om de kan oppnå større volumer av produktene sine, forteller forskeren. Samtidig bidrar forskningen til å bygge opp norsk bioteknologi, påpeker Bjerga. I europeisk sammenheng er det kanskje dette vi i Norge har vært litt svake på: å produsere enzymene selv.

For å få fram spesialtilpassede enzymer leter forskerne i naturen, f eks i skogen. Her finnes det mye spennende som er lite kartlagt.

Brukerstyrt enzymforskning – en ny gullgruve?

I NorZymeD-prosjektet definerer industriselskapene hvilke enzymer de trenger og nøyaktig hvilke behov de skal fylle. Forskerne leter i naturen etter de best egnede enzymene.

NorZymeD

I det femårige prosjektet NorZymeD skal forskerne utvikle enzymteknologi som øker verdiskapingen fra norsk biomasse

Contact information