NorZymeD

Enzymer
Innovative enzyme technology for the Norwegian bioeconomy

News / events

Bergen

NorZymeD annual meeting in Bergen, Norway, August 23, 2017

NorZymeD is a Norwegian research project, involving five academic partners and four industry partners, where we work on biodiscovery and development of enzymes for hydrolysis of biomass. It involves enzymes for blue and green biotech or biomasses, mainly new proteases and enzymes involved in degradation of lignocelluose. Project leader is Vincent Eijsink 

The NorZymeD project

Enzyme development for Norwegian biomass - mining Norwegian biodiversity for seizing Norwegian opportunities in the bio-based economy.

Bioøkonomi

Bioøkonomi

Ved hjelp av bioteknologi kan man bruke naturlige, levende råvarer til verdiskapning. Den såkalte bioøkonomien kan gi oss bedre forbruksvarer, grønn energi, nye arbeidsplasser og redusert klima- og miljøbelastning.

NorZymeD

I det femårige prosjektet NorZymeD skal forskerne utvikle enzymteknologi som øker verdiskapingen fra norsk biomasse

Contact information