NorZymeD

Enzymer
Innovative enzyme technology for the Norwegian bioeconomy

News / events

Enzymer skaper nytt fôr, ny gjødsel og proteinpulver

Enzymer skaper nytt fôr, ny gjødsel og proteinpulver

Med enzymer har forskerne klart å bryte ned biologisk materiale og skape nye produkter. For å få det til, hermer de etter naturens egne prosesser.

NorZymeD Avslutningsmøte

NorZymeD Avslutningsmøte

NorZymeD, et av de store, næringsrelevante forskerprosjektene i BIOTEK2021, 18.oktober 2018 i Vitenparken, Campus Ås

NorZymeD har vært et flaggskip for norsk enzymforskning, med et budsjett på 55 millioner kroner over fem år. 40 millioner av dette finansiert av BIOTEK2021. I prosjektet NorZymeD har man jobbet med å finne effektive enzymer for både landbasert og marin sektor. Biokatalyse brukes i økende grad av industriaktører, og det er stadig behov for flere og bedre enzymer.

Program HER.

https://issuu.com/vitenparken/docs/norzymed_program_ny?e=33592871/65053875

Påmelding (innen 14.oktober pga lunsj)

 PDF av foredragene finner du her;

Vincent Eijsink

Bjørn Altermark

Gro Bjerga

Lasse Fredriksen

Kjartan Sandnes

Ole Jørgen Marvik

Roald Gulbrandsen

 

 

Woody feed one step closer to the market

Woody feed one step closer to the market

This autumn, the development of novel, Norwegian feed ingredients has been brought one step closer to commercialization. – We now need to move from academia to industry, says professor Vincent Eijsink in Foods of Norway.

NorZymeD

I det femårige prosjektet NorZymeD skal forskerne utvikle enzymteknologi som øker verdiskapingen fra norsk biomasse

Contact information