NorZymeD

Enzymer
Innovative enzyme technology for the Norwegian bioeconomy

News / events

Fra årsseminaret i prosjektet NorZymeD i august 2017. Med fra venstre Antoine Mialon, MetGen; Gro Bjerga, Uni Research; Kjartan Sandnes, Biomega; Charlotte Blom, Novozymes og Hans Kleivdal, Uni Research.

Vi bygger norsk bioteknologi med enzym-satsingen

Samarbeidet med marin industri i storprosjektet NorZymeD begynner for alvor å gi resultater. 

Gro Bjerga og kolleger i Uni Research og ved IRIS lager også teknologi som muliggjør storskala enzymproduksjon. Vi går inn i en spennende fase nå. Biomega skal være med å teste de nye enzymene, og om de kan oppnå større volumer av produktene sine, forteller forskeren. Samtidig bidrar forskningen til å bygge opp norsk bioteknologi, påpeker Bjerga. I europeisk sammenheng er det kanskje dette vi i Norge har vært litt svake på: å produsere enzymene selv.

For å få fram spesialtilpassede enzymer leter forskerne i naturen, f eks i skogen. Her finnes det mye spennende som er lite kartlagt.

Brukerstyrt enzymforskning – en ny gullgruve?

I NorZymeD-prosjektet definerer industriselskapene hvilke enzymer de trenger og nøyaktig hvilke behov de skal fylle. Forskerne leter i naturen etter de best egnede enzymene.

The NorZymeD project

Enzyme development for Norwegian biomass - mining Norwegian biodiversity for seizing Norwegian opportunities in the bio-based economy.

NorZymeD

I det femårige prosjektet NorZymeD skal forskerne utvikle enzymteknologi som øker verdiskapingen fra norsk biomasse

Contact information